Preventieve maatregelen Coronavirus (Covid-19)

Gorinchem, 10 maart 2020

Geachte relaties

Afgelopen weken is het aantal besmettingen met het Coronavirus (Covid-19) in Nederland, en met name in Noord Brabant, sterk gestegen. Vanuit de overheid en het RIVM worden er diverse preventieve maatregelen voorgesteld om eventueel verdere verspreiding te voorkomen. Ook ontwikkelingen in de ons omringende Europese landen kan verontrustend worden genoemd en heeft bij ons geleid tot het invoeren van een aantal preventieve maatregelen.

IT-Concern zorgt voor de continuïteit, beschikbaarheid en ondersteuning van complexe ICT infrastructuren voor zowel nationale als internationale organisaties. Om dit te borgen heeft IT-Concern een aantal maatregelen genomen om eventuele impact bij verspreiding van het virus te beperken.

Na een grondige toetsing van de risico’s aan de door het RIVM uitgevaardigde maatregelen hebben wij een aantal preventieve maatregelen doorgevoerd. Onze dienstverlening vindt zowel plaatst vanuit onze centrale locatie in Gorinchem als op locatie(s) van de klant zelf. Daarom is er gekozen voor een twee sporen beleid omtrent de uitgevaardigde maatregelen.

Voor de centrale locatie, Gorinchem, geldt dat onze support desk is opgesplitst in twee teams, een team werkt vanuit huis en een ander team werkt op de locatie aan de Einsteinstraat in Gorinchem. Op de locatie in Gorinchem zijn er extra hygiëne maatregelen getroffen om eventuele besmettingen tot een minimum te beperken. Hierbij kunt u denken aan desinfecterende producten en middelen voor het reinigen van computer apparatuur, (sanitaire)ruimtes en meubilair.

Onze project medewerkers is verzocht als men niet aanwezig kan/moet zijn bij de klant men vanuit huis hun werkzaamheden kunnen continueren. Door onze verregaand doorgevoerde manier van flexibel werken is dat in de meeste gevallen geen probleem. Uw Consultant en/of Project Engineer zal hierover uiteraard met u in overleg treden of er speciale maatregelen zijn genomen bij uw eigen organisaties.

Afspraken en overleggen, zowel op locatie in Gorinchem als bij u als klant, zullen wij in de komende periode per geval beoordelen. Indien mogelijk kunnen wij deze doorgang laten vinden met bijvoorbeeld het gebruik van een video/conference call systeem.

Door deze preventieve maatregelen in te voeren hoopt IT-Concern een professionele bijdrage te leveren aan het tegen gaan van verdere verspreiding van het virus. Daarnaast dragen wij zorg voor de ondersteuning van uw medewerkers en continuïteit ven beschikbaarheid van uw kritische bedrijfssystemen, zoals altijd.

Wij hopen uiteraard van harte dat de organisaties en mensen die getroffen zijn door dit virus adequaat ondersteuning krijgen en verdere verspreiding tot een minimum wordt beperkt.

 

Mocht u vragen hebben omtrent onze preventieve maatregelen kunt u altijd via de bekende personen en kanalen contact met ons opnemen.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Met vriendelijke groet,

Koos Manschot